"Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας"

Εργασία Περιβαλλοντικής 2013-14

Υπεύθυνες καθηγήτριες κ.Μαντζαφλάρα Άννα, κ.Καμηλιώτου Κυριακή

 

Η θεατρική "Σοφίτα" του 5ου Γυμνασίου επαναδραστηριοποιείται

dyosmaraki  


 

Πρόσθετες πληροφορίες