Μαθήματα scratch

Εργαστήριο Πληροφορικής
Τα πρώτα μαθήματα στο scratch ενθουσίασαν τους μαθητές της Α' Τάξης!!! 
Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές κατασκευάζουν, πειραματίζονται και εξερευνούν αλληλοεπιδρώντας με άλλους μέσα από την κοινότητα του Scratch