ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

       Διευθυντής
Θεοδωρίδης Δημήτριος
       Καθηγητές
Φιλιππαίος Ιωάννης Θεολόγος
Σπαθή Μαίρη Φιλόλογος
Κοτελίδου Σταυρούλα Φιλόλογος
Παπαντωνίου Ελένη Φιλόλογος
Χούτσιου Κατερίνα Φιλόλογος
Καμηλιώτου Κυριακή Μαθηματικός
Βαλτ?ς Χαράλαμπος Μαθηματικός
Λαζαρίδης Γεώργιος Βιολόγος
Μαυρίδης Κωνσταντίνος Φυσικός
Ρεγγούζα Κατερίνα Αγγλικών
Σπανίδου Σωτήρια Γερμανικών
Λιάπη Ροζαλία Γαλλικών
Λουλουσίδης Σταύρος Φυσικής Αγωγής
Κζούνια Σμαρώ Τεχνολογία
Γιωτόπουλος Δημήτριος Πληροφορικής
Ηλιοπούλου Ανθή Πληροφορικής
Χρυσάφη Φλωρεντία Μουσικής
Κολιού Κωνσταντίνα Μουσικής
Τσαφή Αντιγόνη Καλλιτεχνικών
Γιαμουρίδου Ελυθερία Οικιακής Οικονομίας

Πρόσθετες πληροφορίες