ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-21

Διευθυντής
Καρασταμάτης Ευστράτιος

Μαθηματικός

Υποδιευθύντρια

Καμηλιώτου Κυριακή

Μαθηματικός  
Καθηγητές
Φιλιππαίος Ιωάννης

Θεολόγος                                                                                       

Σπαθή Μαίρη 

Φιλόλογος                                                                                             

Κοτελίδου Σταυρούλα 

Φιλόλογος                                                                                          

Παπαντωνίου Ελένη 

Φιλόλογος                                                                                             

Χούτσιου Κατερίνα 

Φιλόλογος                                                                                          

Κωστάκη Ευαγγελία 

Φιλόλογος  

Προέδρου Χρήστος 

 Φιλόλογος  

Χατζηχρυσάφη Βασιλική

Φιλόλογος                                                                               

Βαλτάς Χαράλαμπος 

Μαθηματικός   

Λαζαρίδης Γεώργιος 

Βιολόγος                                                                                   

Λαμέρα Σοφία

Γεωλόγος   

Ρεγγούζα Κατερίνα 

Αγγλικών                                                                       

Σπανίδου Σωτηρία

Γερμανικών 

Σφενδυλάκη Ελένη

Γερμανικών    

Λιάπη Ροζαλία 

Γαλλικών

Λουλουσίδης Σταύρος 

Φυσικής Αγωγής

Παπαδοπούλου Χαρίκλεια 

Τεχνολογία   

Γιωση Ειρήνη

Τεχνολογία                                                                       

Γαλανοπούλου Ελένη Πληροφορικής                                                                               

Τσαφή Αντιγόνη 

Καλλιτεχνικών                                                                                       

Χρυσάφη Φλωρεντία 

Μουσικής                                                                                        

Βασιλειάδου Ουρανία

Μουσικής

Γιαμουρίδου Ελευθερία

Οικιακής Οικονομίας

Παράσχου Ανδρομάχη

Μαθηματικός (τμήμα ένταξης)

Παπαδοπούλου   Δέσποινα

Φιλόλογος (τμήμα ένταξης)

Νένου Αθανασία

Φιλόλογος (παράλληλη στήριξη)

Τσίογκα Μαλαματή

Φιλόλογος (παράλληλη στήριξη)

Χατζάτογλου Ελένη

Φιλόλογος (παράλληλη στήριξη)

Μυλωνά Χρυσούλα

Μαθηματικός (παράλληλη στήριξη)

Παναγιώτογλου Παναγιώτης

Μαθηματικός (παράλληλη στήριξη)

Ζάχου Αννα Μαρία

Φιλόλογος (τμήμα υποδοχής)

Πολιτάκη Καλλιόπη

Ψυχολόγος

   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

       Διευθυντής
Καρασταμάτης Ευστράτιος Μαθηματικός

     Υποδιευθύντρια

Καμηλιώτου Κυριακή Μαθηματικός  

       Καθηγητές
Φιλιππαίος Ιωάννης Θεολόγος                                                                                       

Σπαθή Μαίρη Φιλόλογος,                                                                                              

Κοτελίδου Σταυρούλα Φιλόλογος,                                                                                          

Παπαντωνίου Ελένη Φιλόλογος,                                                                                             

Χούτσιου Κατερίνα Φιλόλογος,                                                                                          

Κωστάκη Ευαγγελία Φιλόλογος,   

Προέδρου Χρήστος Φιλόλογος                                                                                          

Βαλτάς Χαράλαμπος Μαθηματικός   

Λαζαρίδης Γεώργιος Βιολόγος                                                                                   

Μαυρίδης Κωνσταντίνος Φυσικός    

Ρεγγούζα Κατερίνα Αγγλικών                                                                                    

Σταυράκης Σταύρος Γερμανικών    

Λιάπη Ροζαλία Γαλλικών

Λουλουσίδης Σταύρος Φυσικής Αγωγής

Παπαδοπούλου Χαρίκλεια Τεχνολογία                                                                            

Γιωτόπουλος ΔημήτριοςΠληροφορικής                                                                               

Τσαφή Αντιγόνη Καλλιτεχνικών                                                                                       

Χρυσάφη Φλωρεντία Μουσικής                                                                                        

Ξανθόπουλος Παύλος Μουσικής

Τσίμπλιου Φαίδρα Οικιακής Οικονομίας

Τσιρίκας Αναστάσιος  Μαθηματικός (τμήμα ένταξης)
Καλαϊτζή Μαγδαληνή  Φιλόλογος (τμήμα ένταξης)
Μοτσάνου Χαρίκλεια-Ελένη Φιλόλογος (παράλληλη στήριξη)

Πρόσθετες πληροφορίες