Τα νέα του e-Twinning

e-Twinning2 e-Twinning1 e-Twinning3

Η Γ' τάξη του σχολείου μας συμμετέχει, στο μάθημα των αγγλικών, σε πρόγραμμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας σχολείων e-Twinning και επικοινωνεί με το College Sainte Marie στην πόλη Chartres, Γαλλία. Πέρα από την αλληλογραφία που έχουν ξεκινήσει οι μαθητές μεταξύ τους, θα ανταλλάξουμε "πολιτιστικά κουτιά" με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τους πολιτισμούς των 2 χωρών. Όπως φάνηκε, ήταν πολύ διασκεδαστική εμπειρία για όλους να λάβουν και να στείλουν παραδοσιακά γράμματα.