Ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δημοσιεύουμε τα τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών μας, με οδηγίες που αφορούν την προστασία στο Διαδίκτυο, την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Οδηγίες για προστασία στο διαδίκτυο

Σεξ_κακοποίηση

 Sexual Abuse girl

 Ενδοοικογενειακή βία