Εργασία στο μάθημα των Εικαστικών

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Τσαφή Αντιγόνη