Το Φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης-σκέψεις και συμπεράσματα

 

Φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη μας σε σχολεία του εξωτερικού

 

Our School

Παρουσίαση του σχολείου μας κατά την επίσκεψη τριών καθηγητών μας, στην Φινλανδία και Εσθονία στα πλαίσια προγράμματος κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+ τον Οκτώβρη του 2016

Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα Erasmus+

ΤΟ 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

iky-logo-web-2014 Το σχολείο μας φέτος πέτυχε την έγκρισή του στο πρόγραμμα Erasmus+, δράση ΚΑ1 (Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης). Ο τίτλος του προγράμματός μας είναι «Θέτοντας τα θεμέλια για ευρωπαϊκή ανάπτυξη: Καλές πρακτικές για καλύτερη εκπαίδευση» και η διάρκεια υλοποίησής του όλο το σχολικό έτος 2016-17.

Διαβάστε περισσότερα: Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα Erasmus+