18/11/2016 ? Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων

Εργασία στο μάθημα των καλλιτεχνικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την ενθάρρυνση του ορθού τρόπου οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς των νέων. Υπεύθυνη καθηγήτρια Τσαφή Αντιγόνη. 

Πρόσθετες πληροφορίες