Δελτίο Τύπου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+

Greece SPAIN EU flag-Erasmus vect POS LogoIKY ITALY FRANCE

                                                                              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+

                                                                                                                                               19/10/2020    

Το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας έχει ως σταθερό στόχο να είναι ένα εξωστρεφές σχολείο με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών του. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε διδακτικές επισκέψεις στο εξωτερικό (Ερευνητικό Ινστιτούτο CERN στην Ελβετία, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, Γαλλία), και προγράμματα κινητικότητας του εκπ/κού προσωπικού (μελέτη εκπ/κών συστημάτων Φινλανδίας και Εσθονίας).

Από τη φετινή σχολική χρονιά και για 2 χρόνια (2020-2022) το σχολείο μας εγκρίθηκε θα συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο «Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων» με τίτλο «Προχωρώντας μαζί προς μία ισότιμη Ευρώπη» με επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Το σχέδιο συντονίζει το Γυμνάσιο Maestro Padilla (Αλμερία-Ισπανία), και συνεργάζονται ως εταίροι, εκτός από το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ελλάδα), το Γυμνάσιο Bernardo Dovizi (Μπιμπιένα-Ιταλία) και το Γυμνάσιο Beausejour (Μαρτινίκα-Γαλλία).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τεσσάρων σχολείων θα συνεργάζονται με γλώσσα εργασίας τα αγγλικά σε ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία (παρελθόν?παρόν-μέλλον) και την ισότητα των δύο φύλων: βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των δικαιωμάτων των γυναικών, συνεντεύξεις με σημαντικές γυναίκες σε διάφορους τομείς, ενημέρωση από ειδικούς σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, ερωτηματολόγια που διερευνούν το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, εικαστικές και μουσικές δράσεις με θέμα την ισότητα και την ειρήνη. Προβλέπονται, επίσης, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Σε μία τέτοια διακρατική συνεργασία οι έφηβοι μαθητές δημοσίων Γυμνασίων της Ευρώπης θα ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις, γεγονός που θα τους βοηθήσει να οικοδομήσουν στενούς ευρωπαϊκούς δεσμούς και αλληλεγγύη καθώς θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς Ευρωπαίους πολίτες. Θα είναι πολύ ουσιαστική, ωστόσο, κάθε σύμπραξη και σε τοπικό επίπεδο. Καλούμε, λοιπόν, τα σχολεία της Καβάλας και όλου του νομού καθώς και σχετικούς φορείς να προγραμματίσουμε από κοινού εκπαιδευτικές δράσεις στη θεματική του προγράμματός μας.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι, σε πείσμα των πολύ δύσκολων εκπαιδευτικών συνθηκών που βιώνουμε όλοι, μόνο θετικός θα είναι ο απολογισμός ενός τέτοιου προγράμματος. Θα προκύψουν προτάσεις αξιοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την εισαγωγή νέων θεματικών και μεθοδολογιών στην τάξη. Έτσι, ένα σχολείο μπορεί να παραμένει σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του.